Dispensation til etablering af parkeringspladser

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 63f, Sdr. Thise By, Thise, Sundsørevej 2C, 7870 Roslev, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15234.

Dispensation til etablering af parkeringspladser

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler