Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg med hævet mile

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1z Annebjerggård Hgd., Højby, Egebjergvej 167, 4500 Nykøbing Sj., Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16673.

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg med hævet mile

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler