Dispensation til etablering af jordvarmeanlæg

Publiceret 02-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10i Hylleholt By, Hylleholt, Strandvejen 30, 4654 Faxe Ladeplads i Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/11299

22/11299 Dispensation til jordvarmeanlæg.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig