Dispensation til etablering af hævet terrasse

Publiceret 22-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8u Skæring By, Egå, Ved Stranden 139, 8250 Egå i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08660.

Dispensation til etablering af hævet terrasse

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler