Dispensation til etablering af bundfældningstank mv.

Publiceret 23-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.34f, matr. 26e, matr. 24g Vive By, Vive, matr. 1t og matr. 1o Stevn By, Vive, Hobrovej 103, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af bundfældningstank og justere beliggenhed af sten/sandfilter som ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17040.

Dispensation til etablering af bundfældningstank mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler