Dispensation til etablering af bålhytte med ny placering inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 22-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 63C og 24H Sigerslev By, St. Heddinge, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune.

Den 28. januar 2021 er der søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en bålhytte, tre shelters og tre borde-bænkesæt samt tilhørende bålsteder inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 63C og 24H Sigerslev By, St. Heddinge, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune.

Den 21. januar 2022 meldte Kystdirektoratet dispensation til det tilpassede projekt.

Kystdirektoratet har den 23. februar 2022 modtaget en mail fra ansøger hvor de vil høre om muligheden for at flytte bålhytten tættere på indgangen til Flagbanken. Det er denne nye placering af bålhytten der bliver behandlet i denne afgørelse.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/03431

Afgørelse vedr. ny placering af bålhytte

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler