Dispensation til etablering af anløbsbro

Publiceret 30-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 128a, Brøndbyvester By, i Brøndby Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10185.

Dispensation til etablering af anløbsbro

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler