Dispensation til etablering af affaldssortering og ny informationstavle - Løjt Feriecenter Strand

Publiceret 07-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1441, Løjt Kirkeby, Løjt, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte affaldssortering og informationstavler. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10705.

Dispensation til etablering af affaldssortering og ny informationstavle

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler