Dispensation til at opsætte solceller

Publiceret 08-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2c, Omø By, Omø, Revvej 20, Skovgaard, 4245 Omø, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/15873.

Dispensation til at opsætte solceller

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler