Dispensation til at genopføre sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 16-03-2022

Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at genopføre et sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8d, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 52, Vejlbyskov, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10439

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler