Dispensation til arrangement

Publiceret 30-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2e, Dyreborg By, Horne, Dyreborgvej, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16832.

Dispensation til arrangement

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler