Dispensation til arkæologiske udgravninger

Publiceret 12-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 42c Aaker, Søndre Landevej 158, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20627.

Dispensation til arkæologiske udgravninger

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler