Dispensation til arealoverførsel, Odsherred Kommune

Publiceret 21-03-2022

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. 33a Hølkerup By, Egebjerg til matr.33c, Hølkerup By, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11798

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent