Dispensation til anvendelse af campingplads som beboelsesejendom og genopførelse af bygning til boligformål

Publiceret 14-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2ac, Røjle By, Strib-Røjleskov, Røjleklintvej 29, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed principiel dispensation efter naturbeskyttelses-lovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte anvendelse af ejendommen som beboelsesejendom, samt principiel genopførelse og ombygning af bygningerne.

Kystdirektoratet bemærker, at genopførelse og udvendig ombygning af bygningerne, forudsætter indsendelse af et konkret projekt, samt efterfølgende dispensation.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16510.

22/16510 Dispensation til anvendelse af campingplads som beboelsesejendom.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent