Dispensation til anlæg af terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på Kongsmarkvej 88, Slagelse Kommune

Publiceret 06-03-2022

Der er den 26. februar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til anlæg af en terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 13h, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, Kongsmarkvej 88, 4200 Slagelse.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07468

afgørelse

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler