Dispensation til afholdelse af ”Åben høj” event

Publiceret 25-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5k, Sejerby By, Sejerø, Mastrupvej 39, 4592 Sejerø, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte i en periode på to måneder i 2022, 2023 og 2024. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12997.

Dispensation til afholdelse af ”Åben høj” event

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler