Dispensation til affaldsstation ved Kronborg slot og fæstning

Publiceret 14-03-2022

Afgørelsen vedrører matr.1a, Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder, Kronborg 2 C, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16555.

22/16555 Dispensation til affaldsstation.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent