Dispensation til ændringer på garage

Publiceret 11-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 47m,Tolstrup By, Næsborg, Aarsvej 3, 9670 Løgstør. Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/07456.

Dispensation til ændringer på garage

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler