Dispensation til ændring af vejskel

Publiceret 02-03-2022

Afgørelsen vedrører matr.406, Hokkerup, Holbøl, Strandvej 1B, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16331.

22/16331 Dispensation til ændring af vejskel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent