Dispensation til ændret placering af ny beboelse

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.15b, Glud by, Glud, Søborgvej 8, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte placering af bebyggelsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17309.

Dispensation til ændret placering af ny beboelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler