Dispensation til ændret anvendelse af bygning på Vikær Strand Camping

Publiceret 24-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.149, Sønderballe, Hoptrup, Dundelum 29, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16664.

Dispensation til ændret anvendelse af bygning på Vikær Strand Camping

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler