Afslag vedr. ejendom på Fejø

Publiceret 03-03-2022

Afgørelsen vedrører matr. nr. 1a, 2a og 4a, Vejrø By, Fejø i Lolland Kommune.

Afslag til genopførelse og ændret anvendelse af landbrugsbygning (Fasaneriet), opførelse af ferielejligheder (Valodia), opførelse af gård til feriebrug (Nygaard) samt opførelse af rækkehus (Jacobsminde) herunder udvidelse af antal boligenheder inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13198.

21/13198 Afgørelser.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent