Afslag til udvidelse af sommerhus med 8 m², Hedensted Kommune

Publiceret 01-03-2022

Afslag til udvidelse af sommerhus med 8 m² inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 12c, Klakring By, Klakring, Bugten 29, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udvidelse af sommerhus med 8 m² inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 12c, Klakring By, Klakring, Bugten 29, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagnummer 22/16231

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent