Afslag til tilbygning / skur til badehus nr. 20,

Publiceret 02-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.215a, Gudsgave, Marstal, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13094.

Afslag til tilbygning / skur til badehus nr. 20,

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler