Afslag til opstilling af salgsvogn

Publiceret 23-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 375e Ulvshale, Stege Jorder, Ulvshalevej, 4780 Stege. Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10130.

Afslag til opstilling af salgsvogn

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler