Afslag til etablering af et minivådområde

Publiceret 04-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ad Jungetgård Hgd., Junget, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14782.

Afslag til etablering af et minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler