Afslag til etablering af et minivådområde

Publiceret 04-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5a, Tårs By, Sandby, Tårsvej 194, 4912 Harpelunde, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04713.

Afslag til etablering af et minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler