Afslag til etablering af et minivådområde

Publiceret 11-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 177 Barsmark, Løjt, 6200 Aabenraa, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15745.

Afslag til etablering af et minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler