Afslag til betonunderlag af strandareal med shelter, træer mv.

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 7rz Himmelev By, Himmelev, Frederiksborgvej, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16654.

Afslag til betonunderlag af strandareal med shelter, træer mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler