Afslag til at opføre nyt sommerhus

Publiceret 29-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 257be, Ulvshale, Stege Jorder, Ulvshalevej 306A, 4780 Stege, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17163.

Afslag til at opføre nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler