Afslag til at indrette kursus- og foredragsvirksomhed på landbrugsejendom

Publiceret 22-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2i, Bækkeskov Hgd., Everdrup, Strandvejen 76, 4733 Tappernøje, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte anvendelse og indretning til kursusvirksomhed.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04792.

Afslag til at indrette kursus- og foredragsvirksomhed på landbrugsejendom

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler