Afslag på genopførelse af bolig

Publiceret 07-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 47i, Tolstrup By, Næsborg, Gl. Færgevej 8, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16299.

Afslag på genopførelse af bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler