Afslag på dispensation til udstykning af to grunde, i sommerhus-område og landzone, Vordingborg Kommune

Publiceret 06-03-2022

LE34 Vordingborg har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udstykning af matr. nr. 56fb Hårbølle By, Fanefjord i to grunde inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04653

afgørelse

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler