Afgørelse vedr. etablering af toiletbygning i Horsens Kommune

Publiceret 25-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr.1n, Stensballegård Hgd, Vær., Elbækskovvej, i Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af toiletbygning samt udmatrikulering af areal til toiletbygningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/06750.

21/06750 Dispensation til toiletbygning og udstykning af matrikel.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler