Afgørelse om solcelleanlæg og ekstra bolig i driftsbygning, Aabenraa Kommune

Publiceret 21-03-2022

Afgørelse om solcelleanlæg og ekstra bolig i driftsbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr. 19, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 400, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af solceller på tag som ansøgt. Panelerne skal opsættes i flugt med tagfladen.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse af driftsbygning til bolig.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/16761

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent