Afgørelse om nedrivning af rækkehuse og anlæg af pergola mv.

Publiceret 20-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 25h Sejerby By, Sejerø, Østervangsparken 21, 23, 25, 27 og 29, 4592 Sejerø. Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/16839

Afgørelse om nedrivning af rækkehuse og anlæg af pergola mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler