Afgørelse om læskure samt ændret anvendelse af driftsbygning

Publiceret 30-03-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at den i redegørelsen beskrevne ændrede anvendelse af en overflødiggjort driftsbygning til kontor ikke er en dispensationskrævende ændret anvendelse, og derfor umiddelbart tilladt jf. beskrivelsen i redegørelsen for sagen.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17250.

22/17250 Afgørelse om læskure og ændret anvendelse af driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent