Tilladelse til placering og udformning af tilbygning

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 115, Skodsbøl, Broager, Bøsbækvej 12, Skodsbøl, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre tilbygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12035.

Tilladelse til placering og udformning af tilbygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler