Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygninger

Publiceret 30-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14b, Gauerslund By, Gauerslund, Gauerslund Skovvej 116, 7080 Børkop, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nyt stuehus og driftsbygninger med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen, herunder til ét tagvindue over køkken/alrum på boligens sydside, hvor der er åbent til kip, samt til to tagvinduer mod kysten.

Der meddeles endvidere dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til garage, som ansøgt, dog uden tagvinduer og glasdøre, men med mindre vinduer svarende til de, der sættes i stalden.

Der meddeles dog samtidigt afslag til glasdøre i maskinhuset. Der meddeles ligeledes afslag til ovenlysvinduer i samme driftsbygning, ligesom der meddeles afslag til øvrige ovenlysvinduer i boligen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11025.

Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygninger

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler