Retlig afgørelse om ændret anvendelse af staldbygning til bolig

Publiceret 20-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.3a, Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 510, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet vurderer, at det omhandlede forhold allerede var etableret forinden ejendommen blev omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinjen den 1. november 2000 for Roskilde Amt.

Forholdet må derfor anses for værende lovligt etableret i forhold til bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen.

Direktoratet finder således, at den ændret anvendelse af staldbygning til bolig på ejendommen ikke er et dispensationskrævende forhold efter naturbeskyttelses-lovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/18789.

22/18789 Retlig afgørelse vedr. ændret anvendelse af staldbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent