Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af læskur til græssende dyr

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr. 21a, Føns by, Føns, Vedbendvej 1, Føns, 5580 Nr. Aaby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde læskuret så længe der sker afgræsning af arealerne. Ved ophør af græsningen, skal skuret umiddelbart fjernes.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17852.

 

Lovliggørende dispensation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent