Fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt (Sukkerfabrikken Møn, tidl. Aquapark Møn) efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

Publiceret 09-05-2022

Vordingborg Kommune har den 14. august 2020 ansøgt om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet Sukkerfabrikken Møn efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Ansøgningen vedrører planlovens1 § 5 og naturbeskyttelseslovens2 § 15 (strandbeskyttelseslinjen).

Kystdirektoratet traf d. 6. november 2020 afgørelse om imødekommelse af ansøgning om 2 års fristforlængelse for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen til Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme (j.nr. 20/02905-5). I juni 2021 genoptog Kystdirektoratet imidlertid sagen grundet et utilstrækkeligt oplysnings-grundlag, idet Sukkerfabrikken A/S anmodede miljøvurderingsmyndighederne om, at der skulle gennemføres en miljøvurderingsproces for det samlede forsøgsprojekt.

Kystdirektoratet meddeler hermed fornyet dispensation til Vordingborg Kommunes forsøgsprojekt (Sukkerfabrikken Møn, tidl. Aquapark Møn) i medfør af naturbeskyttelseslovens §65a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15.

Dispensationen vedrører det projekt, som Naturstyrelsen meddelte dispensation til den 9. november 2015 (NST-4132-390-00245).

Den fornyede dispensation meddeles på baggrund af Erhvervsministeriets afgørelse af den 6. november 2020 om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet efter planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11971.

Kystdirektoratets afgørelsen af den 9 maj 2022

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet