Fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til Stevns Kommunes forsøgsprojekt (Besøgscenter ved Stevns Klint) efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

Publiceret 16-05-2022

Stevns Kommune har den 14. august 2020 ansøgt om en toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet Besøgscenter ved Stevns Klint efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme samt godkendelse af mindre ændringer. Ansøgningen vedrører planlovens1 § 5 og naturbeskyttelseslovens2 § 15 (strandbeskyttelseslinjen).

Kystdirektoratet meddeler hermed fornyet dispensation til den del af forsøgsprojekt Besøgscenter ved Stevns Klint, der er placeret i Højerup i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15.

Den fornyede dispensation meddeles på baggrund af Erhvervsministeriets afgørelse af den 6. november 2020 om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet efter planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt. og godkendelse af mindre ændringer efter planlovens § 5, stk. 4.

Dispensationen vedrører det projekt, som Naturstyrelsen meddelte dispensation til den 9. november 2015 (NST-4132-336-00076), dog med de mindre ændringer, som er godkendt af Erhvervsministeriet.

Dispensationen bortfalder, hvis forsøgsprojektet ikke er fysisk påbegyndt inden den 9. november 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05203.

20-05203 Afgørelse.

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet