Forlængelse af dispensation til at genopføre to bygninger

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 55b Åstrup By, Åstrup, Sanatorievej 14b, 5600 Fåborg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/05827.

Forlængelse af dispensation

 

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig