Dispensation til vintercampering og vinteropbevaring

Publiceret 18-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15av, Thurø, Smørmosevej 7, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04586.

Dispensation til vintercampering og vinteropbevaring

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler