Dispensation til vedligeholdelse af drænrør og udløb til stranden

Publiceret 24-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 63bm Hals By, Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at terræn retableres, herunder ved underboringspladserne efter arbejdets afslutning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/06012.

Dispensation til vedligeholdelse af drænrør og udløb til stranden

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler