Dispensation til vakuumstation

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20l, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Nørhedevej 25, 6990 Ulfborg, Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16446.

Dispensation til vakuumstation

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler