Dispensation til udvidelse af festivalområdet på Samsø Festival i år 2022-2025

Publiceret 24-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 4l, 6k og 10k, Langemark By, Besser, i Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18821.

Dispensation til udvidelse af festivalområdet på Samsø Festival i år 2022-2025

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler