Dispensation til udvidelse af bolig

Publiceret 31-05-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 19, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 400, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af boligen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/18998.

Dispensation til udvidelse af bolig

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent