Dispensation til to shelters

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34p, Østby By, Selsø, Hammervej 28, 4050 Skibby, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03199.

Dispensation til to shelters

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler